fo_whs_top7.jpg

Strona główna

Nasza działalność

Wolontariat

Podziękowania

Darczyńcy

Wydarzenia

Myśli o Hospicjum

Przydatne adresy

1,5%

Kontakt

Polityka prywatności

Sprawozdanie merytoryczne
i finansowe
za rok 2021 (pdf)


Wspierają nas:

Nasze stowarzyszenie otrzymało dotację na realizację zadania publicznego:
„Opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby i w okresie żałoby" Nr: UMIA/PZ-B/VI/1/2/NGOH/65/23-25 Współfinansowane ze środków Urzędu m. st. Warszawy.

 
Dofinansowanie
ze środków Narodowego
Instytutu Wolności


 
 

Warszawskie Hospicjum Społeczne

Kim jesteśmy 

Jesteśmy pozarządową organizacją non profit działającą na terenie Warszawy od 1987 roku, zarejestrowaną jako stowarzyszenie w KRS w 2001 roku i jako organizacja pożytku publicznego w 2005 roku.


Misja 

Warszawskie Hospicjum Społeczne stara się nieść wszelkiego rodzaju pomoc osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej, które pragną resztę życia spędzić we własnym domu, oraz opiekującym się nimi rodzinom. Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do godnej śmierci w otoczeniu najbliższych, w atmosferze miłości i prawdy, wolny od upokarzających cierpień fizycznych. W tym trudnym okresie zarówno chorzy, jak i ich rodziny i opiekunowie potrzebują życzliwego i profesjonalnego wsparcia, a często także pomocy materialnej. Rocznie udzielamy pomocy blisko dwustu chorym i ich najbliższym na terenie lewobrzeżnej Warszawy, głównie w dzielnicach: Bemowo, Bielany, Śródmieście, Wola i Żoliborz

Nasze działania

• Opieka lekarska i pielęgniarska nad chorymi w domach
• Pomoc rodzinie i opiekunom chorych w problemach życia codziennego
• Pomoc psychologa
• Zaopatrywanie chorych w aparaturę medyczną i sprzęt rehabilitacyjny
• Pomoc materialna i rzeczowa rodzinom w trudnej sytuacji
• Towarzyszenie chorym i ich bliskim w okresie choroby aż do końca
• Wspieranie rodzin w okresie żałoby

Więcej szczegółów w zakładce Nasza działalność


Jak zgłosić chorego pod opiekę hospicjum? 

Aby chory mógł być objęty pomocą hospicjum, musi otrzymać od lekarza prowadzącego skierowanie do hospicjum domowego. Takie skierowanie zawiera informację o zakończeniu leczenia przyczynowego, o rozpoznaniu choroby i o potrzebie objęcia chorego opieką paliatywną (leczeniem objawowym). Prosimy o zgłaszanie chorych pod opiekę Hospicjum telefonicznie [tel. (22) 839 23 73, kom. 601 660 301] lub osobiście w naszym Sekretariacie przy Pl. Inwalidów 3 w godz. 9.00–16.00.Wolontariat 

Hospicjum nasze opiera się na pracownikach służby zdrowia i wolontariuszach – ludziach, którzy bez wynagrodzenia chcą zrobić co dla innych. Jeżeli nie czują się Państwo na siłach, aby bezpośrednio zajmować się opieką nad chorymi, mogą Państwo wesprzeć działalność naszego stowarzyszenia w inny sposób.


Więcej szczegółów w zakładce Wolontariat.

Działalność Hospicjum można także wesprzeć finansowo.
Więcej szczegółów w zakładce Darczyńcy.


Dziękujemy za 1% państwa podatku 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas przekazując 1% podatku dochodowego za rok 2021 na działalność statutową WHS. Tą drogą otrzymaliśmy 132 828,00 zł (patrz Sprawozdania WHS). Tymczasem liczba zgłaszających się chorych wciąż rośnie. Staramy się nikomu nie odmawiać i nie pozwalać czekać, bo w sytuacji naszych chorych nie ma już czasu na oczekiwanie. Nad 135 chorymi łącznie opiekę sprawuje 5 lekarzy, 5 pielęgniarek, 1 opiekun medyczny, 1 rehabilitant, 1 psycholog. Naszą działalność medyczną w całości finansujemy z datków od osób prywatnych, głównie rodzin pacjentów, którzy byli pod naszą opieką, gdyż nie mamy podpisanej umowy z NFZ. Wciąż szukamy nowych możliwości finansowania, w tym wszystkich możliwych darowizn i dotacji. Naszych przyjaciół prosimy o dalsze wsparcie, np. w postaci darowizn odliczanych od podatku, odpisów na nasze konto, zbiórek zamiast kwiatów na pogrzebach, spadków i wszelkich innych możliwych dróg dofinansowania. Zarząd Hospicjum pracuje społecznie i nie pobiera za swoją pracę żadnego wynagrodzenia. Koszty administracyjne naszego Hospicjum stanowiły w ubiegłym roku niespełna 10% przychodów. To oznacza, że ponad 90 groszy z każdej ofiarowanej przez Was złotówki zostanie przeznaczone bezpośrednio na pomoc naszym podopiecznym. Dzięki Waszej hojności możemy pomagać!


Przez cały rok można też dokonać bezpośredniej wpłaty na działalność statutową WHS (szybki przelew bankowy) 
Warszawskie Hospicjum Społeczne
Pl. Inwalidów 10 m. 73, 01-552 Warszawa; KRS 0000041113; NIP 118-07-46-120;
Sekretariat: Pl. Inwalidów 3, tel. +48 601 660 301; tel./faks: (22) 839 23 73; e-mail: sekretariat@whs.pl