WHS
fo_whs_top7.jpg

Strona główna

Nasza działalność

Wolontariat

Podziękowania

Darczyńcy

Wydarzenia

Myśli o Hospicjum

Przydatne adresy

1%

Kontakt

Polityka prywatności

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 (pdf) 

Wspierają nas:

Nasze stowarzyszenie otrzymało dotację na realizację zadania publicznego:
"Wszechstronna i profesjonalna opieka domowa nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby, a także w okresie żałoby"

 
 
 

Warszawskie Hospicjum Społeczne


Kim jesteśmy 

Jesteśmy pozarządową organizacją non profit działającą na terenie Warszawy od 1987 roku, zarejestrowaną jako stowarzyszenie w KRS w 2001 roku i jako organizacja pożytku publicznego w 2005 roku.


Misja 

Warszawskie Hospicjum Społeczne stara się nieść wszelkiego rodzaju pomoc osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej, które pragną resztę życia spędzić we własnym domu, oraz opiekującym się nimi rodzinom. Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do godnej śmierci w otoczeniu najbliższych, w atmosferze miłości i prawdy, wolny od upokarzających cierpień fizycznych. W tym trudnym okresie zarówno chorzy, jak i ich rodziny i opiekunowie potrzebują życzliwego i profesjonalnego wsparcia, a często także pomocy materialnej. Rocznie udzielamy pomocy blisko dwustu chorym i ich najbliższym na terenie lewobrzeżnej Warszawy, głównie w dzielnicach: Bemowo, Bielany, Śródmieście, Wola i Żoliborz

Nasze działania

• Opieka lekarska i pielęgniarska nad chorymi w domach
• Pomoc rodzinie i opiekunom chorych w problemach życia codziennego
• Pomoc psychologa
• Zaopatrywanie chorych w aparaturę medyczną i sprzęt rehabilitacyjny
• Pomoc materialna i rzeczowa rodzinom w trudnej sytuacji
• Towarzyszenie chorym i ich bliskim w okresie choroby aż do końca
• Wspieranie rodzin w okresie żałoby

Więcej szczegółów w zakładce Nasza działalność


Jak zgłosić chorego pod opiekę hospicjum? 

Aby chory mógł być objęty pomocą hospicjum, musi otrzymać od lekarza prowadzącego skierowanie do hospicjum domowego. Takie skierowanie zawiera informację o zakończeniu leczenia przyczynowego, o rozpoznaniu choroby i o potrzebie objęcia chorego opieką paliatywną (leczeniem objawowym). Prosimy o zgłaszanie chorych pod opiekę Hospicjum osobiście w naszym Sekretariacie przy pl. Inwalidów 3 w godz. 9.00–16.00. Szczegółowych informacji udzielimy także telefonicznie:
(22) 839 23 73; 601 660 301.Wolontariat 

Hospicjum nasze opiera się na pracownikach służby zdrowia i wolontariuszach – ludziach, którzy bez wynagrodzenia chcą zrobić co dla innych. Jeżeli nie czują się Państwo na siłach, aby bezpośrednio zajmować się opieką nad chorymi, mogą Państwo wesprzeć działalność naszego stowarzyszenia w inny sposób.


Więcej szczegółów w zakładce Wolontariat.

Działalność Hospicjum można także wesprzeć finansowo.
Więcej szczegółów w zakładce Darczyńcy.


Liczymy na 1% państwa podatku 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas przekazując 1% podatku dochodowego za rok 2016 na działalność statutową WHS. Tą drogą otrzymaliśmy 95,5 tys. zł, czyli nieco mniej, niż w latach ubiegłych (patrz Sprawozdania WHS). Tymczasem liczba zgłaszających się chorych wciąż rośnie. Staramy się nikomu nie odmawiać i nie pozwalać czekać, bo w sytuacji naszych chorych nie ma już czasu na oczekiwanie. Latem 2016 r. udało nam się zatrudnić 1 nowego lekarza i 1 pielęgniarkę, łącznie pracuje 9 lekarzy (w tym 2 wolontaryjnie) i 5 pielęgniarek. Naszą działalność medyczną w całości finansujemy z datków od osób prywatnych, głównie rodzin pacjentów, którzy byli pod naszą opieką, gdyż nie mamy podpisanej umowy z NFZ. Wciąż szukamy nowych możliwości finansowania, w tym wszystkich możliwych darowizn i dotacji. Naszych przyjaciół prosimy o dalsze wsparcie, np. w postaci darowizn odliczanych od podatku, odpisów na nasze konto, zbiórek zamiast kwiatów na pogrzebach, spadków i wszelkich innych możliwych dróg dofinansowania. Zarząd Hospicjum pracuje społecznie i nie pobiera za swoją pracę żadnego wynagrodzenia. Koszty administracyjne naszego Hospicjum stanowiły w ubiegłym roku niespełna 10% przychodów. To oznacza, że ponad 90 groszy z każdej ofiarowanej przez Was złotówki zostanie przeznaczone bezpośrednio na pomoc naszym podopiecznym. Dzięki Waszej hojności możemy pomagać!

Aby przekazać 1% podatku dochodowego, należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". W rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000041113, a w rubryce "Wnioskowana kwota" należy podać kwotę stanowiącą 1%.


WHS w bazie OPP

WHS w ogólnopolskim Katalogu FirmWarszawskie Hospicjum Społeczne
pl. Inwalidów 10 m. 73, 01-552 Warszawa; KRS 0000041113; NIP 118-07-46-120;
Sekretariat: pl. Inwalidów 3, tel. +48 601 660 301; tel./faks: (22) 839 23 73; e-mail: sekretariat@whs.pl