fo_whs_top7.jpg

Strona główna

Nasza działalność

Wolontariat

Podziękowania

Darczyńcy

Wydarzenia

Myśli o Hospicjum

Przydatne adresy

1%

Kontakt

Polityka prywatności

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 (pdf) 

Wspierają nas:

Nasze stowarzyszenie otrzymało dotację na realizację zadania publicznego:
"Wszechstronna i profesjonalna opieka domowa nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby, a także w okresie żałoby"

 
 
 

Liczymy na 1% państwa podatku

Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie naszego  Hospicjum przez przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2016.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas przekazując 1% podatku dochodowego za rok 2016 na działalność statutową WHS. Tą drogą otrzymaliśmy 95,5 tys. zł, czyli nieco mniej, niż w latach ubiegłych (patrz Sprawozdania WHS). Tymczasem liczba zgłaszających się chorych wciąż rośnie. Staramy się nikomu nie odmawiać i nie pozwalać czekać, bo w sytuacji naszych chorych nie ma już czasu na oczekiwanie. Latem 2016 r. udało nam się zatrudnić 1 nowego lekarza i 1 pielęgniarkę, łącznie pracuje 9 lekarzy (w tym 2 wolontaryjnie) i 5 pielęgniarek. Naszą działalność medyczną w całości finansujemy z datków od osób prywatnych, głównie rodzin pacjentów, którzy byli pod naszą opieką, gdyż nie mamy podpisanej umowy z NFZ. Wciąż szukamy nowych możliwości finansowania, w tym wszystkich możliwych darowizn i dotacji. Naszych przyjaciół prosimy o dalsze wsparcie, np. w postaci darowizn odliczanych od podatku, odpisów na nasze konto, zbiórek zamiast kwiatów na pogrzebach, spadków i wszelkich innych możliwych dróg dofinansowania. Zarząd Hospicjum pracuje społecznie i nie pobiera za swoją pracę żadnego wynagrodzenia. Koszty administracyjne naszego Hospicjum stanowiły w ubiegłym roku niespełna 10% przychodów. To oznacza, że ponad 90 groszy z każdej ofiarowanej przez Was złotówki zostanie przeznaczone bezpośrednio na pomoc naszym podopiecznym. Dzięki Waszej hojności możemy pomagać!

Aby przekazać 1% podatku dochodowego, należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". W rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000041113, a w rubryce "Wnioskowana kwota" należy podać kwotę stanowiącą 1%.

Nie zawarliśmy umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, by nie ograniczać naszej działalności, nie zamierzamy budować hospicjum stacjonarnego.


Wszystkie świadczenia WHS dla chorych są nieodpłatne.

Zarząd Hospicjum pracuje społecznie i nie pobiera za swoją pracę żadnego wynagrodzenia.

Uwaga: Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych poza 1% swojego podatku może przekazać Organizacji Pożytku publicznego również darowiznę w wartości do 6% uzyskanego dochodu.


nr konta:
70 1020 1026 0000 1602 0015 7099

do przelewów z zagranicy:
PL 70 1020 1026 0000 1602 0015 7099
SWIFT BPKOPLPWpobierz druk wpłaty


Warszawskie Hospicjum Społeczne
pl. Inwalidów 10 m. 73, 01-552 Warszawa; KRS 0000041113; NIP 118-07-46-120;
Sekretariat: pl. Inwalidów 3, tel. +48 601 660 301; tel./faks: (22) 839 23 73; e-mail: sekretariat@whs.pl