fo_whs_top7.jpg

Strona główna

Nasza działalność

Wolontariat

Podziękowania

Darczyńcy

Wydarzenia

Myśli o Hospicjum

Przydatne adresy

1,5%

Kontakt

Polityka prywatności

Sprawozdanie merytoryczne
i finansowe
za rok 2023 (pdf)


Wspierają nas:

Nasze stowarzyszenie otrzymało dotację na realizację zadania publicznego:
„Opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby i w okresie żałoby" Nr: UMIA/PZ-B/VI/1/2/NGOH/65/23-25 Współfinansowane ze środków Urzędu m. st. Warszawy.

 
Dofinansowanie
ze środków Narodowego
Instytutu Wolności


 
 

Warszawskie Hospicjum Społeczne


Grupa wsparcia dla osób w żałobie 
„Nie bójcie się ryczeć (…) Krwotok trzeba hamować, a łzy niech płyną”

Ks. Jan Kaczkowski


Warszawskie Hospicjum Społeczne serdecznie zaprasza do tworzonej grupy wsparcia dla osób w żałobie.

Śmierć bliskiej osoby jest jednym z najbardziej traumatycznych doświadczeń, które powoduje ogromne cierpienie. Zdarza się, że ból po stracie ukochanej osoby jest tak wielki, że trudno sobie z nim samemu poradzić. Bardzo ważna jest wspierająca obecność rodziny i przyjaciół. Niekiedy jednak nie mamy z kim się podzielić się swoim bólem, nie chcemy obciążać rodziny swoim smutkiem lub po prostu nie zawsze czujemy się zrozumiani.W grupie wsparcia spotykamy się z osobami, które doświadczyły podobnej straty bliskiej osoby. Celem grupy jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której każda osoba ze swoją indywidualną perspektywą i historią, będzie mogła dzielić się swoim doświadczeniem i czerpać je od reszty członków grupy. Otrzymując wsparcie od innych, będzie miała szansę zrozumieć przez co przechodziła i co obecnie przeżywa. Celem ostatecznym jest pomoc w przeżywaniu żałoby w taki sposób, aby po niej można było wrócić do normalnego życia bez osoby, którą straciliśmy.Należy pamiętać, że zawsze nasi zmarli pozostawią w nim ważny ślad. W żałobie trzeba dać sobie prawo do przeżycia trudnych emocji, złości, żalu, smutku. Bez przeżycia żałoby nie można jej zakończyć.

Informacje organizacyjne:

Grupa pomaga wszystkim osobom, które się zgłoszą, niezależnie od tego czy pożegnali bliską osobę w Warszawskim Hospicjum Społecznym. Liczba miejsc jest ograniczona.

Spotkania odbywać się będą co dwa tygodnie w czwartki od 3 października 2024 do 8 maja 2025 w godzinach 18:00–20:00

Pierwsze spotkanie:
3 października 2024 godz. 18.00

Zgłoszenia telefoniczne:
+48 608 524 354

Przed przyjęciem do grupy wsparcia należy odbyć konsultację indywidualną.

Miejsce spotkań:
siedziba Warszawskiego Hospicjum Społecznego – ul. Plac Inwalidów 3, Warszawa***


Warszawskie Hospicjum Społeczne (WHS)
zatrudni lekarza do pracy w hospicjum domowym
 


WARSZAWA (Śródmieście, Wola, Żoliborz, Bemowo)

Do współpracy zapraszamy każdego lekarza, który chciałby wykonywać swój zawód nie tylko profesjonalnie, ale w duchu humanizmu i głębokiej relacji z pacjentem. Mile widziana umiejętność dobrej komunikacji interpersonalnej, profesjonalizm, kultura osobista, empatia, umiejętność pracy w zespole. Otwartość i chęć reagowania (przy pomocy członków zespołu hospicyjnego) na inne, nie tylko medyczne potrzeby pacjentów i ich rodzin.

Wymagania formalne:
• specjalizacja (bądź w trakcie) w dziedzinie medycyny paliatywnej,
• lub ukończony kurs zgodny z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej (możliwość odbycia kursu w trakcie zatrudnienia),

Zadania:
• opieka lekarska nad chorymi paliatywnymi w domu pacjenta,
• udzielanie porad lekarskich, zlecanie terapii, diagnostyki, leków, ustalanie i przekazanie zleceń dla pielęgniarki, fizjoterapeuty i psychologa,
• prowadzenie dokumentacji medycznej w formacie elektronicznym,

Oferujemy:
• pracę w doświadczonym i profesjonalnym zespole medycznym,
• wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji lekarza,
• elastyczne godziny pracy,
• wyposażenie w przenośny sprzęt elektroniczny do prowadzenia dokumentacji medycznej,

Forma zatrudnienia:
• B2B lub UZ

W przypadku zainteresowania serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami oraz zachęcamy do wysyłania CV: e-mail sekretariat@whs.pl | tel. 601 660 301


Kim jesteśmy 

Jesteśmy pozarządową organizacją non profit działającą na terenie Warszawy od 1987 roku, zarejestrowaną jako stowarzyszenie w KRS w 2001 roku i jako organizacja pożytku publicznego w 2005 roku.


Misja 

Warszawskie Hospicjum Społeczne stara się nieść wszelkiego rodzaju pomoc osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej, które pragną resztę życia spędzić we własnym domu, oraz opiekującym się nimi rodzinom. Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do godnej śmierci w otoczeniu najbliższych, w atmosferze miłości i prawdy, wolny od upokarzających cierpień fizycznych. W tym trudnym okresie zarówno chorzy, jak i ich rodziny i opiekunowie potrzebują życzliwego i profesjonalnego wsparcia, a często także pomocy materialnej. Rocznie udzielamy pomocy blisko dwustu chorym i ich najbliższym na terenie lewobrzeżnej Warszawy, głównie w dzielnicach: Bemowo, Bielany, Śródmieście, Wola i Żoliborz


Nasze działania 

• Opieka lekarska i pielęgniarska nad chorymi w domach
• Pomoc rodzinie i opiekunom chorych w problemach życia codziennego
• Pomoc psychologa
• Zaopatrywanie chorych w aparaturę medyczną i sprzęt rehabilitacyjny
• Pomoc materialna i rzeczowa rodzinom w trudnej sytuacji
• Towarzyszenie chorym i ich bliskim w okresie choroby aż do końca
• Wspieranie rodzin w okresie żałoby

Więcej szczegółów w zakładce Nasza działalność


Jak zgłosić chorego pod opiekę hospicjum? 

Aby chory mógł być objęty pomocą hospicjum, musi otrzymać od lekarza prowadzącego skierowanie do hospicjum domowego. Takie skierowanie zawiera informację o zakończeniu leczenia przyczynowego, o rozpoznaniu choroby i o potrzebie objęcia chorego opieką paliatywną (leczeniem objawowym). Prosimy o zgłaszanie chorych pod opiekę Hospicjum telefonicznie [tel. (22) 839 23 73, kom. 601 660 301] lub osobiście w naszym Sekretariacie przy Pl. Inwalidów 3 w godz. 9.00–16.00.Wolontariat 

Hospicjum nasze opiera się na pracownikach służby zdrowia i wolontariuszach – ludziach, którzy bez wynagrodzenia chcą zrobić co dla innych. Jeżeli nie czują się Państwo na siłach, aby bezpośrednio zajmować się opieką nad chorymi, mogą Państwo wesprzeć działalność naszego stowarzyszenia w inny sposób.


Więcej szczegółów w zakładce Wolontariat.

Działalność Hospicjum można także wesprzeć finansowo.
Więcej szczegółów w zakładce Darczyńcy.


Dziękujemy za 1% państwa podatku 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas przekazując 1% podatku dochodowego za rok 2021 na działalność statutową WHS. Tą drogą otrzymaliśmy 132 828,00 zł (patrz Sprawozdania WHS). Tymczasem liczba zgłaszających się chorych wciąż rośnie. Staramy się nikomu nie odmawiać i nie pozwalać czekać, bo w sytuacji naszych chorych nie ma już czasu na oczekiwanie. Nad 135 chorymi łącznie opiekę sprawuje 5 lekarzy, 5 pielęgniarek, 1 opiekun medyczny, 1 rehabilitant, 1 psycholog. Naszą działalność medyczną w całości finansujemy z datków od osób prywatnych, głównie rodzin pacjentów, którzy byli pod naszą opieką, gdyż nie mamy podpisanej umowy z NFZ. Wciąż szukamy nowych możliwości finansowania, w tym wszystkich możliwych darowizn i dotacji. Naszych przyjaciół prosimy o dalsze wsparcie, np. w postaci darowizn odliczanych od podatku, odpisów na nasze konto, zbiórek zamiast kwiatów na pogrzebach, spadków i wszelkich innych możliwych dróg dofinansowania. Zarząd Hospicjum pracuje społecznie i nie pobiera za swoją pracę żadnego wynagrodzenia. Koszty administracyjne naszego Hospicjum stanowiły w ubiegłym roku niespełna 10% przychodów. To oznacza, że ponad 90 groszy z każdej ofiarowanej przez Was złotówki zostanie przeznaczone bezpośrednio na pomoc naszym podopiecznym. Dzięki Waszej hojności możemy pomagać!


Przez cały rok można też dokonać bezpośredniej wpłaty
na działalność statutową WHS na nr konta:
70 1020 1026 0000 1602 0015 7099


Można nas również wesprzeć dokonując przelewu na telefon (BLIK) –
na numer: +48 601 660 301Przelewy z zagranicy:
PL 70 1020 1026 0000 1602 0015 7099
SWIFT BPKOPLPW
 


Warszawskie Hospicjum Społeczne
Pl. Inwalidów 10 m. 73, 01-552 Warszawa; KRS 0000041113; NIP 118-07-46-120;
Sekretariat: Pl. Inwalidów 3, tel. +48 601 660 301; tel./faks: (22) 839 23 73; e-mail: sekretariat@whs.pl