fo_whs_top7.jpg

Strona główna

Nasza działalność

Wolontariat

Podziękowania

Darczyńcy

Wydarzenia

Myśli o Hospicjum

Przydatne adresy

1,5%

Kontakt

Polityka prywatności

Sprawozdanie merytoryczne
i finansowe
za rok 2023 (pdf)


Wspierają nas:

Nasze stowarzyszenie otrzymało dotację na realizację zadania publicznego:
„Opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby i w okresie żałoby" Nr: UMIA/PZ-B/VI/1/2/NGOH/65/23-25 Współfinansowane ze środków Urzędu m. st. Warszawy.

 
Dofinansowanie
ze środków Narodowego
Instytutu Wolności


 
 

Warszawskie Hospicjum Społeczne


Grupa wsparcia dla osób w żałobie 
„Nie bójcie się ryczeć (…) Krwotok trzeba hamować, a łzy niech płyną”

Ks. Jan Kaczkowski


Warszawskie Hospicjum Społeczne serdecznie zaprasza do tworzonej grupy wsparcia dla osób w żałobie.

Śmierć bliskiej osoby jest jednym z najbardziej traumatycznych doświadczeń, które powoduje ogromne cierpienie. Zdarza się, że ból po stracie ukochanej osoby jest tak wielki, że trudno sobie z nim samemu poradzić. Bardzo ważna jest wspierająca obecność rodziny i przyjaciół. Niekiedy jednak nie mamy z kim się podzielić się swoim bólem, nie chcemy obciążać rodziny swoim smutkiem lub po prostu nie zawsze czujemy się zrozumiani.W grupie wsparcia spotykamy się z osobami, które doświadczyły podobnej straty bliskiej osoby. Celem grupy jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której każda osoba ze swoją indywidualną perspektywą i historią, będzie mogła dzielić się swoim doświadczeniem i czerpać je od reszty członków grupy. Otrzymując wsparcie od innych, będzie miała szansę zrozumieć przez co przechodziła i co obecnie przeżywa. Celem ostatecznym jest pomoc w przeżywaniu żałoby w taki sposób, aby po niej można było wrócić do normalnego życia bez osoby, którą straciliśmy.Należy pamiętać, że zawsze nasi zmarli pozostawią w nim ważny ślad. W żałobie trzeba dać sobie prawo do przeżycia trudnych emocji, złości, żalu, smutku. Bez przeżycia żałoby nie można jej zakończyć.

Informacje organizacyjne:

Grupa pomaga wszystkim osobom, które się zgłoszą, niezależnie od tego czy pożegnali bliską osobę w Warszawskim Hospicjum Społecznym. Liczba miejsc jest ograniczona.

Spotkania odbywać się będą co dwa tygodnie w czwartki od 3 października 2024 do 8 maja 2025 w godzinach 18:00–20:00

Pierwsze spotkanie:
3 października 2024 godz. 18.00

Zgłoszenia telefoniczne:
+48 608 524 354

Przed przyjęciem do grupy wsparcia należy odbyć konsultację indywidualną.

Miejsce spotkań:
siedziba Warszawskiego Hospicjum Społecznego – ul. Plac Inwalidów 3, Warszawa***


Warszawskie Hospicjum Społeczne (WHS)
zatrudni lekarza do pracy w hospicjum domowym
 


WARSZAWA (Śródmieście, Wola, Żoliborz, Bemowo)

Do współpracy zapraszamy każdego lekarza, który chciałby wykonywać swój zawód nie tylko profesjonalnie, ale w duchu humanizmu i głębokiej relacji z pacjentem. Mile widziana umiejętność dobrej komunikacji interpersonalnej, profesjonalizm, kultura osobista, empatia, umiejętność pracy w zespole. Otwartość i chęć reagowania (przy pomocy członków zespołu hospicyjnego) na inne, nie tylko medyczne potrzeby pacjentów i ich rodzin.

Wymagania formalne:
• specjalizacja (bądź w trakcie) w dziedzinie medycyny paliatywnej,
• lub ukończony kurs zgodny z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej (możliwość odbycia kursu w trakcie zatrudnienia),

Zadania:
• opieka lekarska nad chorymi paliatywnymi w domu pacjenta,
• udzielanie porad lekarskich, zlecanie terapii, diagnostyki, leków, ustalanie i przekazanie zleceń dla pielęgniarki, fizjoterapeuty i psychologa,
• prowadzenie dokumentacji medycznej w formacie elektronicznym,

Oferujemy:
• pracę w doświadczonym i profesjonalnym zespole medycznym,
• wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji lekarza,
• elastyczne godziny pracy,
• wyposażenie w przenośny sprzęt elektroniczny do prowadzenia dokumentacji medycznej,

Forma zatrudnienia:
• B2B lub UZ

W przypadku zainteresowania serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami oraz zachęcamy do wysyłania CV: e-mail sekretariat@whs.pl | tel. 601 660 301


Kim jesteśmy 

Jesteśmy pozarządową organizacją non profit działającą na terenie Warszawy od 1987 roku, zarejestrowaną jako stowarzyszenie w KRS w 2001 roku i jako organizacja pożytku publicznego w 2005 roku.


Misja 

Warszawskie Hospicjum Społeczne stara się nieść wszelkiego rodzaju pomoc osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej, które pragną resztę życia spędzić we własnym domu, oraz opiekującym się nimi rodzinom. Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do godnej śmierci w otoczeniu najbliższych, w atmosferze miłości i prawdy, wolny od upokarzających cierpień fizycznych. W tym trudnym okresie zarówno chorzy, jak i ich rodziny i opiekunowie potrzebują życzliwego i profesjonalnego wsparcia, a często także pomocy materialnej. Rocznie udzielamy pomocy blisko dwustu chorym i ich najbliższym na terenie lewobrzeżnej Warszawy, głównie w dzielnicach: Bemowo, Bielany, Śródmieście, Wola i Żoliborz


Nasze działania 

• Opieka lekarska i pielęgniarska nad chorymi w domach
• Pomoc rodzinie i opiekunom chorych w problemach życia codziennego
• Pomoc psychologa
• Zaopatrywanie chorych w aparaturę medyczną i sprzęt rehabilitacyjny
• Pomoc materialna i rzeczowa rodzinom w trudnej sytuacji
• Towarzyszenie chorym i ich bliskim w okresie choroby aż do końca
• Wspieranie rodzin w okresie żałoby

Więcej szczegółów w zakładce Nasza działalność


Jak zgłosić chorego pod opiekę hospicjum? 

Aby chory mógł być objęty pomocą hospicjum, musi otrzymać od lekarza prowadzącego skierowanie do hospicjum domowego. Takie skierowanie zawiera informację o zakończeniu leczenia przyczynowego, o rozpoznaniu choroby i o potrzebie objęcia chorego opieką paliatywną (leczeniem objawowym). Prosimy o zgłaszanie chorych pod opiekę Hospicjum telefonicznie [tel. (22) 839 23 73, kom. 601 660 301] lub osobiście w naszym Sekretariacie przy Pl. Inwalidów 3 w godz. 9.00–16.00.Wolontariat 

Hospicjum nasze opiera się na pracownikach służby zdrowia i wolontariuszach – ludziach, którzy bez wynagrodzenia chcą zrobić co dla innych. Jeżeli nie czują się Państwo na siłach, aby bezpośrednio zajmować się opieką nad chorymi, mogą Państwo wesprzeć działalność naszego stowarzyszenia w inny sposób.


Więcej szczegółów w zakładce Wolontariat.

Działalność Hospicjum można także wesprzeć finansowo.
Więcej szczegółów w zakładce Darczyńcy.


Dziękujemy za 1,5% państwa podatku 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas przekazując 1,5% podatku dochodowego za rok 2023 na działalność statutową WHS. Tą drogą otrzymaliśmy 166 977,29 zł (patrz Sprawozdania WHS). Tymczasem liczba zgłaszających się chorych wciąż rośnie. Staramy się nikomu nie odmawiać i nie pozwalać czekać, bo w sytuacji naszych chorych nie ma już czasu na oczekiwanie. Nad chorymi łącznie opiekę sprawuje 4 lekarzy, 5 pielęgniarek, 2 opiekunów medycznych, 1 rehabilitant, 1 masażysta, 1 psycholog. Naszą działalność medyczną w całości finansujemy z datków od osób prywatnych, głównie rodzin pacjentów, którzy byli pod naszą opieką, gdyż nie mamy podpisanej umowy z NFZ. Wciąż szukamy nowych możliwości finansowania, w tym wszystkich możliwych darowizn i dotacji. Naszych przyjaciół prosimy o dalsze wsparcie, np. w postaci darowizn odliczanych od podatku, odpisów na nasze konto, zbiórek zamiast kwiatów na pogrzebach, spadków i wszelkich innych możliwych dróg dofinansowania. Zarząd Hospicjum pracuje społecznie i nie pobiera za swoją pracę żadnego wynagrodzenia. Dzięki Waszej hojności możemy pomagać!


Przez cały rok można też dokonać bezpośredniej wpłaty
na działalność statutową WHS na nr konta:
70 1020 1026 0000 1602 0015 7099


Można nas również wesprzeć dokonując przelewu na telefon (BLIK) –
na numer: +48 601 660 301Przelewy z zagranicy:
PL 70 1020 1026 0000 1602 0015 7099
SWIFT BPKOPLPW
 


Warszawskie Hospicjum Społeczne
Pl. Inwalidów 10 m. 73, 01-552 Warszawa; KRS 0000041113; NIP 118-07-46-120;
Sekretariat: Pl. Inwalidów 3, tel. +48 601 660 301; tel./faks: (22) 839 23 73; e-mail: sekretariat@whs.pl