fo_whs_top7.jpg

Strona główna

Nasza działalność

Wolontariat

Podziękowania

Darczyńcy

Wydarzenia

Myśli o Hospicjum

Przydatne adresy

1,5%

Kontakt

Polityka prywatności

Sprawozdanie merytoryczne
i finansowe
za rok 2023 (pdf)


Wspierają nas:

Nasze stowarzyszenie otrzymało dotację na realizację zadania publicznego:
„Opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby i w okresie żałoby" Nr: UMIA/PZ-B/VI/1/2/NGOH/65/23-25 Współfinansowane ze środków Urzędu m. st. Warszawy.

 
Dofinansowanie
ze środków Narodowego
Instytutu Wolności


 
 

Podziękowania


Drodzy Ofiarodawcy, dziękujemy za wszystkie dary rzeczowe, stałe i okazjonalne wpłaty na nasze konto, a także pomoc w postaci przekazania 1,5% podatku dochodowego.
Jesteśmy też ogromnie wdzięczni za zbiórki na nasze hospicjum organizowane podczas pogrzebów. To dla nas ogromne wsparcie.
Dziękujemy również za każdą inną formę udzielonej nam pomocy. Bez Waszego wsparcia działanie hospicjum nie byłoby możliwe.


DZIĘKUJEMY!

 
Warszawskie Hospicjum Społeczne
Pl. Inwalidów 10 m. 73, 01-552 Warszawa; KRS 0000041113; NIP 118-07-46-120;
Sekretariat: Pl. Inwalidów 3, tel. +48 601 660 301; tel./faks: (22) 839 23 73; e-mail: sekretariat@whs.pl