fo_whs_top7.jpg

Strona główna

Nasza działalność

Wolontariat

Podziękowania

Darczyńcy

Wydarzenia

Myśli o Hospicjum

Przydatne adresy

1,5%

Kontakt

Polityka prywatności

Sprawozdanie merytoryczne
i finansowe
za rok 2022 (pdf)


Wspierają nas:

Nasze stowarzyszenie otrzymało dotację na realizację zadania publicznego:
„Opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby i w okresie żałoby" Nr: UMIA/PZ-B/VI/1/2/NGOH/65/23-25 Współfinansowane ze środków Urzędu m. st. Warszawy.

 
Dofinansowanie
ze środków Narodowego
Instytutu Wolności


 
 

Wolontariat


W Warszawskim Hospicjum Społecznym pracują dwie grupy wolontariuszy:

• Wolontariusze, którzy towarzyszą chorym i ich rodzinom. Ich zadaniem jest odwiedzanie chorego w miarę jego chęci i potrzeb, pomaganie w rozwiązywaniu bieżących problemów, np. opieka nad chorym w czasie nieobecności opiekunów, drobne zakupy, pomoc w zabiegach higienicznych lub po prostu obecność przy chorym. Wolontariusze nie zastępują opiekunów (rodzin) chorych, pomagają im tylko w ich trudnym zadaniu.
Wolontariusze, którzy towarzyszą chorym i ich rodzinom, powinni ukończyć szkolenie dla wolontariuszy hospicyjnych, które odbywa się dwa razy w roku w Ośrodku Hospicjum Domowe – Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów przy ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie.

• Wolontariusze, którzy pomagają w organizacji pracy Hospicjum: w pracy biurowej, w magazynie i przy transporcie sprzętu do chorych, przy pozyskiwaniu funduszy lub darczyńców, w problemach informatycznych, w doskonaleniu pracy pozostałych wolontariuszy (miniwykłady i szkolenia, recenzje z książek i konferencji o opiece paliatywnej), w graficznym opracowywaniu materiałów, którymi posługuje się Hospicjum, w sprzątaniu, drobnych pracach konserwacyjnych i remontowych.

Zainteresowanych wolontariatem prosimy o przesłanie na adres sekretariatu wypełnionego kwestionariusza.

e-mail: sekretariat@whs.pl
tel.: (22) 839 23 73
tel. komórkowy: +48 601 660 301

Ustalany jest wówczas termin wstępnej rozmowy, na której omawiane są możliwości i zasady współpracy z Hospicjum. Wszyscy zainteresowani powinni dysponować czasem minimum 2 godziny tygodniowo. Ponadto raz w miesiącu odbywają się spotkania wolontariuszy i pracowników Hospicjum, gdzie omawiane są sprawy bieżące. Pracujemy zespołowo: lekarz, pielęgniarka, psycholog i wolontariusze są w stałym kontakcie, utrzymywanym bezpośrednio i przez Sekretariat. Wszystkie problemy staramy się rozwiązywać wspólnie.


Kwestionariusz Wolontariusza (pdf)
Kwestionariusz Wolontariusza (doc)

Rezygnacja z porozumienia w sprawie wolontariatu (pdf)
Warszawskie Hospicjum Społeczne
Pl. Inwalidów 10 m. 73, 01-552 Warszawa; KRS 0000041113; NIP 118-07-46-120;
Sekretariat: Pl. Inwalidów 3, tel. +48 601 660 301; tel./faks: (22) 839 23 73; e-mail: sekretariat@whs.pl