fo_whs_top7.jpg

Strona główna

Nasza działalność

Wolontariat

Podziękowania

Darczyńcy

Wydarzenia

Myśli o Hospicjum

Przydatne adresy

1,5%

Kontakt

Polityka prywatności

Sprawozdanie merytoryczne
i finansowe
za rok 2022 (pdf)


Wspierają nas:

Nasze stowarzyszenie otrzymało dotację na realizację zadania publicznego:
„Opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby i w okresie żałoby" Nr: UMIA/PZ-B/VI/1/2/NGOH/65/23-25 Współfinansowane ze środków Urzędu m. st. Warszawy.

 
Dofinansowanie
ze środków Narodowego
Instytutu Wolności


 
 

Nasza działalność

Problem 

Po zakończeniu leczenia przyczynowego chorzy najczęściej pragną wrócić do domu, ale zarówno oni, jak i ich bliscy znajdują się w trudnej sytuacji psychicznej, a często również finansowej – choroba drastycznie obniża status materialny całej rodziny. Do tego dochodzą cierpienia chorego, nie tylko te aktualne, lecz także spodziewane, czyli wizja nieuchronnego pogorszenia się stanu chorego, zmęczenie opiekunów i często brak oparcia w instytucjach służby zdrowia. Działania WHS stanowią próbę złagodzenia tego stanu rzeczy przez prowadzenie opieki domowej tak, aby chory mógł spędzić bezpiecznie ostatnie chwile wśród bliskich, w znanym sobie, przyjaznym otoczeniu.Nasze działania 


• Opieka lekarska i pielęgniarska polega na wizytach lekarza i pielęgniarki u chorego w domu. Pierwsza wizyta następuje po telefonicznym uzgodnieniu terminu w ciągu kilku dni od zgłoszenia chorego, następne tak często, jak wymaga tego sytuacja. Lekarz leczy ból i inne objawy nieuleczalnej choroby, wystawia recepty, zleca zabiegi pielęgniarskie, może także zdecydować o wizytach rehabilitanta, psychologa i pomocy wolontariuszy, zawsze w porozumieniu z zainteresowanymi. Chory i rodzina są informowani o przebiegu choroby i przygotowywani na to, co ma nastąpić.

• Pomoc rodzinie i opiekunom chorych w problemach życia codziennego, związanych z ciężką chorobą w domu – to zadanie wolontariuszy, którzy na prośbę zainteresowanych odwiedzają chorego, pomagają rozwiązywać bieżące problemy organizacyjne (np. opieka nad chorym w czasie niezbędnych wyjść opiekunów z domu czy drobne zakupy), pomagają w zabiegach higienicznych, są obecni przy chorym, często zaprzyjaźniają się z nim, pozwalają mu poczuć się ważnym nie tylko dla rodziny. Większość wolontariuszy WHS pracuje zawodowo, więc nie możemy się zobowiązywać do wielogodzinnych wizyt ani do zastępowania opiekunów, pragniemy im tylko pomagać w opiece nad chorym.

• Pomoc psychologa. Na życzenie chorego lub rodziny psycholog hospicyjny służy wsparciem podczas wizyty domowej u chorego bądź spotkania z rodziną w Hospicjum.

• Zaopatrywanie chorych w aparaturę medyczną i sprzęt rehabilitacyjny. WHS dysponuje łóżkami elektrycznymi, materacami przeciwodleżynowymi, koncentratorami tlenu, wózkami inwalidzkimi, balkonikami i innym sprzętem, który w miarę potrzeb jest wypożyczany bezpłatnie do domu chorego.

• Pomoc materialna i rzeczowa. Dotyczy rodzin w trudnej sytuacji, które w czasie ciężkiej choroby w domu nie radzą sobie, nie są w stanie wykupić leków czy zaopatrzyć chorego w środki higieniczne (pampersy, podkłady). Czasem musimy udzielić także innego wsparcia materialnego. Staramy się także pomagać chorym nieubezpieczonym, których nie stać na lekarstwa bez refundacji.

• Towarzyszenie chorym i ich bliskim w okresie choroby aż do końca. Zespół hospicyjny, zostawiając swoje numery telefonów w domu chorego, zobowiązuje się być oparciem dla całej jego rodziny w tym tak trudnym okresie, służyć swoją życzliwą obecnością i doświadczeniem, w miarę swoich realnych możliwości mieć dla nich czas, ten najważniejszy atrybut przyjaźni.

• Wspieranie rodzin w okresie żałoby to przede wszystkim podtrzymywanie prywatnych kontaktów z osieroconymi rodzinami, a także – w razie potrzeby – pomoc psychologa.


Warszawskie Hospicjum Społeczne nie otrzymuje dotacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nasze fundusze pochodzą głównie z darowizn i wpłat 1% podatku dochodowego, które otrzymujemy jako organizacja pożytku publicznego. Staramy się, by nasze koszty administracyjne nie przekraczały 10% budżetu. Służba zdrowia WHS – lekarze, pielęgniarki oraz rehabilitant i psycholodzy pracują za symboliczne wynagrodzenie, wypłacane im ze środków naszego stowarzyszenia. Pozostałe działania prowadzone są w ramach wolontariatu.
Wszystkie świadczenia WHS dla chorych są nieodpłatne.
W czasie naszej wieloletniej działalności (1987–2021) objęliśmy opieką domową blisko pięć tysięcy chorych na terenie Warszawy, głownie w dzielnicach Bemowo, Bielany, Śródmieście, Wola, Żoliborz.

Można złożyć darowiznę na cele statutowe Warszawskiego Hospicjum Społecznego odliczając ją od podstawy opodatkowania (dochodu):

• Kwotę darowizny dokonanej przez osoby fizyczne można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu) w kwocie do 6% dochodu (z wyjątkiem osób opodatkowanych podatkiem liniowym)

• Darowizny dokonane przez osoby prawne można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu) w kwocie do 10% dochodu na każdy rok podatkowy.

Darowizna musi być udokumentowana dowodem przelewu na rachunek bankowy
70 1020 1026 0000 1602 0015 7099 i opatrzona wskazaniem „na cele statutowe”.
Statut WHS  (PDF, rozmiar: 92 kB)

 • Raport rok 2022  (PDF, rozmiar: 1,2 MB)
 • Raport rok 2021  (PDF, rozmiar: 1,3 MB)
 • Raport rok 2020  (PDF, rozmiar: 1,3 MB)
 • Raport rok 2019  (PDF, rozmiar: 1,1 MB)
 • Raport rok 2018  (PDF, rozmiar: 527 kB)
 • Raport rok 2017  (PDF, rozmiar: 478 kB)
 • Raport rok 2016  (PDF, rozmiar: 477 kB)
 • Raport rok 2015  (PDF, rozmiar: 476 kB)
 • Raport rok 2014  (PDF, rozmiar: 472 kB)
 • Raport rok 2013  (PDF, rozmiar: 538 kB)
 • Raport rok 2012  (PDF, rozmiar: 601 kB)
 • Raport rok 2011  (PDF, rozmiar: 496 kB)
 • Raport rok 2010  (PDF, rozmiar: 304 kB)
 • Raport rok 2009  (PDF, rozmiar: 179 kB)
 • Raport rok 2008  (PDF, rozmiar: 279 kB)
 • Raport rok 2007  (PDF, rozmiar: 277 kB)
 • Raport rok 2006  (PDF, rozmiar: 181 kB)
 • Raport rok 2005  (PDF, rozmiar: 173 kB)
 • Raport rok 2004  (PDF, rozmiar: 128 kB)
 • Raport rok 2003  (PDF, rozmiar: 121 kB)
 • Raport rok 2002  (PDF, rozmiar: 140 kB) • Warszawskie Hospicjum Społeczne
  Pl. Inwalidów 10 m. 73, 01-552 Warszawa; KRS 0000041113; NIP 118-07-46-120;
  Sekretariat: Pl. Inwalidów 3, tel. +48 601 660 301; tel./faks: (22) 839 23 73; e-mail: sekretariat@whs.pl